دعاوی املاک

دعاوی مدنی

دعاوى املاك
عقد اجاره
دعاوى اجاره
دعاوى مطالبه چك
دعاوى مالى
بدهكاران بانكى
قراردادها

دعاوی املاک در امارات عربی متحده عمدتاً مربوط به املاکی است که سالیان قبل خریداری شده ولی به دلایل مختلف ساخته نشده اند.قبل از تصویب قوانین منتهی به تشکیل محکمه تسویه مشاریع ، این پرونده ها با طرح دعوی در محاکم عمومی رسیدگی می شد و بعداً با تشکیل دادگاه تسویه اقداماتی برای تسویه و برگرداندن مبالغ پرداختی خریداران در پروژه های مختلف گردید. هم اینک با مقررات جدید خریداران و یا شکات در این زمینه بایستی با ورود به اپلیکیشن جدید Dubai Rest  نسبت به آپلود مدارک و مستندات خود در این اپلیکیشن اقدام کنند و منتظر اعلام از ناحیه این مرجع باشند.دعاوی دیگر مربوط به املاک کماکان در محکمه عقاری دبی رسیدگی می شود.در این مورد از مشورت دفاتر وکالت رسمی امارات استفاده کنید.