دانستنیهای اینترپل

اشخاص به دلایل متعدد، تحت تعقیب پلیس اینترپل قرار میگیرند و بعضی نیز مواجه با تشکیل پرونده ای برعلیه خود در زمینه هایی هستند که نهایتاً به اقدام اجرایی اینترپل ختم می شود ، گروه دیگر از این اشخاص نیز به دلایل خاص و عمدتا؛ بعلت عدم امکان حضور نزد مراجع قضایی مربوطه و عدم امکان دفاع صحیح ، یا ارایه دلیل مورد حکم محکومیت قرار گرفته و مورد جلب اینترپل قرار میگیرند. وکلای این دو گروه می بایستی قبل از شروع به اقدام اجرایی مربوطه ، از نوع اتهامات انتسابی در این گونه از پرونده ها و نیز قوانین مربوطه کشورهای طرف استرداد، اطلاع داشته باشند تا با بررسی معاهده های استرداد مجرمین بین دو کشور طرف استرداد بتوانند از موکل دفاع قانونی لازمه را بنمایند.

 آنچه در این مورد مهم است این است که یک طرف با اخذ حکم اینترپل در صدد جلب طرف دوم برای رسیدن به منظور خود است و طرف دوم هم با اخذ وکیل درصدد دفاع قانونی و کنسل کردن جلب مذکور است .

 این وضعیت دو جانبه که معمولا” با ادعای داشتن حق از ناحیه هر دو طرف مطرح می شود حساسیت کار وکلای قانونی در این زمینه را مشخص تر می کند. با شروع اقدامات اولیه اینترپل ، کشورهای عضو اینترپل ، اعلان های اینترپل را که به چهار زبان رسمی منتشر می شود ، مورد بررسی و اقدام قرار می دهند. این اعلامیه ها بسته به حساسیت محتوایی و موضوع ، به چند دسته زیر تقسیم می شوند : اعلان آبی : اعلان آبی (به انگلیسی : Blue Notice) یا استعلام در زمانی صادر می شود که فردی تحت نظر پلیس یک کشور باشد واین کشور بخواهد اطلاعات بیشتری راجع به او به دست آورد.

 دراین صورت می تواند از دیگر کشورهای عضو و دبیرخانه مرکزی درخواست کند هرگونه اطلاعات جنایی در خصوص فرد مورد نظر در اختیار دارند، ارسال کنند. دریافت این اطلاعات می تواند به پلیس کشور مربوطه کمک کند تا ارزیابی کاملی دراین خصوص به عمل آورده، امکان ارتکاب جرم توسط فرد را پیش بینی واز وقوع جرم پیشگیری کند. اعلان سبز: اعلان سبز(به انگلیسی : Green Notice ) یا هشدار. 

برای این که پلیس کشورهای عضو از وضعیت یک فرد مجرم که محکومیت خود را گذرانده اما ممکن است دوباره درکشورهای دیگر مبادرت به ارتکاب جرم کند، مطلع شوند، معمولاً ادارات اینترپل کشورهای عضو از طریق دبیرخانه کل وبا صدور اعلان سبز، نوع ارتکاب جرم، شگرد کار و دیگر اطلاعات لازم در خصوص چنین فردی را به اطلاع همتایان خود می رسانند. این افراد ممکن است درچندین کشور مشغول انجام فعالیت های جنایی باشند، لذا مبنای صدور این اعلان ها، هشداربه کشورهای عضوو امکان بالقوه ارتکاب جرم است. اعلان زرد : اعلان زرد (به انگلیسی : Yellow Notice ) یا اعلان برای گمشدگان در خصوص افرادی صادرمی شود که ازمحل معمولی خود گم شده و هیچ گونه اثری ازآنها نیست.

بنابراین اینترپل از این طریق می تواند به خانواده های مفقودان کمک زیادی کند. مشخصات دقیق وعکس گمشدگان توسط اینترپل کشور عضو به دبیرخانه مرکزی ارسال وپس از آن، مرجع اخیر با صدور اعلان گمشدگان، مراتب را به کلیه کشورهای عضو اعلام می کند. اعلان مشکی : اعلان مشکی (به انگلیسی: Black Notice) یا اعلان برای اجساد گمشده برای زمانی است که پلیس کشوری که این اجساد درآنجا پیدا شده، ازطریق اداره اینترپل مربوطه ازدبیرخانه مرکزی می خواهد دراین خصوص اقدام بررسی کند. 

خانواده هایی که از نزدیکان خود مدت ها بی خبر هستند و به دلایل مختلف به کشورهای دیگر مسافرت کرده اند، می توانند با مراجعه به آرشیو و با ملاحظه عکس ها و مشخصات اجساد شناسایی نشده ،آنها را شناسایی کنند. اعلان قرمز: اعلان قرمز(به انگلیسی :Red Notice) یا اعلان برای افراد تحت پیگرد. با این اعلان می توان افرادی را که مرتکب جرم می شوند و به کشور یا کشورهای دیگر می گریزند را تحت پیگرد بین المللی قرارداد. در اعلان قرمز تصریح می شود که اداره اینترپل کشوری که فرد تحت پیگرد درآنجا پیدا شود، باید بلافاصله اداره اینترپل کشور درخواست کننده و دبیرخانه مرکزی را مطلع کند. از نظر کشورهایی که اعلان قرمز را به موجب نظام قضایی شان به رسمیت شناخته اند، اعلان قرمز به منزله درخواست دستگیری موقت است. 

لذا اعلان قرمز از این جهت مبنای حقوقی دستگیری فرد تحت پیگرد را تشکیل می دهد. به همین دلیل، دراعلان قرمز تأکید می شود که کشور درخواست کننده، از چه کشورهایی درخواست استرداد متهم را می کند.اینترپل فقط به کشورهای عضو سرویس می دهد.