دعاوی خانواده در امارات

این دعاوی عمدتاً شامل طلاق ، حضانت فرزند ، نفقه و موارد دیگر می شود. در صورت طرح چنین دعاوی ، طرفین دعوی مجاز به تقاضای اعمال قانون کشور خود پس از تأیید و ترجمه قانون مربوطه به عربی برای ارائه به دادگاه هستند.

انتخاب قانون مناسب برای موارد مورد نیاز شما مستلزم درک عمیق قوانین و رویه های مربوط به مسائل خانوادگی است و بنابراین باید فقط به معتبرترین موسسات حقوقی وکلای خانواده در دبی مراجعه کنید.