ازدواج در امارات

ازدواج در امارات هم بر اساس قوانین مربوطه صورت می گیرد و چون مخاطبین ما در این وبسایت ایرانیانی هستند که قصد ازدواج در امارات را دارند بایستی ضمن اطلاع کامل در این خصوص اقدام کنند.

اگر شخصی خواستار ازدواج در امارات است بایستی با داشتن شروط و البته رعایت کلیه مقررات قانونی این نوع ازدواج را با تعیین مهریه در محاکم امارات به ثبت برساند و خطبه ازدواج هم توسط عاقد شرعی اجرا میگردد.

با ثبت رسمی ازدواج طرفین از کلیه حقوق قانونی که برای ازدواج مقرر است برخوردار می شوند.

اگر ایرانی با خارجی ازدواج می کند می باید نسبت به ثبت رسمی ان در مراجع ذیصلاح اقدام کند تا بعدا در صورت لزوم بتواند از حمایتت قانونی برخوردار شود. مشاهده میگردد بعضی از اشخاص بدلیل اخذ اقامت  امارات مبادرت به ازدواج با اشخاص خارجی در امارات می نمایند. اینگونه اشخاص باید در تعیین شروط قانونی دقت لازم را معمول دارند تا در صورت وقوع مشکل بتوانند از آن بهره ببرند، چرا که وقتی علقه رسمی ازدواج بین دو نفر صورت گرفت ، آنها قانونا زن و شوهر محسوب می شوند.